Praca sprężarki wiąże się z powstawaniem pewnych produktów ubocznych. Przy wytwarzaniu sprężonego powietrza produktem tym jest kondensat. Stanowi on nieodzowny element pracy kompresorów i całego procesu uzdatniania sprężonego powietrza. Pracując ze sprężarkami, warto wiedzieć, czym jest kondensat, a także co z nim zrobić, kiedy się wytrąci. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące kondensatu oraz zagadnienia związane z jego utylizacją i późniejszym przetwarzaniem.

Jaką substancją jest kondensat ze sprężonego powietrza?

Kondensat jest produktem ubocznym procesu sprężania powietrza. Jest to mieszanina zanieczyszczeń, które są oddzielone od gazu podczas obróbki. Co ważne, kondensacja występuje w każdym systemie sprężonego powietrza. Niezależnie od tego, czy używasz małej sprężarki olejowej w warsztacie mechanicznym, czy sprężarki wytwarzającej medium pracy w dużej fabryce, zawsze mamy do czynienia z tym samym kondensatem

Kondensat  sprężonego powietrza to suma zanieczyszczeń usuniętych ze sprężonego powietrza i zanieczyszczeń wytwarzanych przez sprężarkę. Ponieważ  ilość zanieczyszczeń na jednostkę objętości wzrasta podczas sprężania gazu, ich ilość może być problematyczna zarówno pod względem sprawności i żywotności urządzeń pracujących w układzie (dotyczy  narzędzi pneumatycznych i innych poza kompresorami), jak i gęstości instalacji oraz jakość produktu końcowego otrzymanego w procesie sprężonego powietrza. Jednocześnie im większa ilość skroplonej wody, tym skuteczniejsze oczyszczanie sprężonego powietrza. Ważne jest jednak, aby nie wydawać pieniędzy na przeciętny poziom uzdatniania. Należy podkreślić, że odpowiednia klasa czystości sprężonego powietrza zapewnia dłuższą żywotność instalacji, mniej awarii, niższe koszty utrzymania urządzeń i pomieszczeń, odpowiednią jakość produktu oraz minimalizuje ryzyko utraty wydajności i obniża koszty (dotyczy to zwłaszcza zużycia energii). 

Kondensacja tworzy się w różnych częściach systemu. Można to zaobserwować zarówno w chłodnicy końcowej sprężarki, jak i w separatorze cyklonowym. Gromadzi się również w układzie dystrybucji sprężonego powietrza oraz w osuszaczu chłodniczym, filtrach powietrza i zbiorniku ciśnieniowym. W zależności od zastosowanego sprzętu — tj. sprężarka olejowa lub bezolejowa — skład kondensatu jest inny  i dlatego podlega różnym procesom oczyszczania i usuwania.

Jak prawidłowo utylizować kondensat ze sprężarki?

Systemy olejowe i bezolejowe wytwarzają różne ilości kondensatu. Kondensat  w układach bezolejowych składa się z wody, zanieczyszczeń stałych oraz  zużycia elementów sprężarki podczas sprężania gazu. Mieszanina ta jest przyjazna dla środowiska i może być bezpiecznie odprowadzana do kanalizacji. 

Sytuacja skraplania w systemach wykorzystujących sprężarki olejowe jest zupełnie inna. Oprócz wody, powietrza i zanieczyszczeń pochodzących z eksploatacji maszyny, ta mieszanka zawiera również olej, który służy do smarowania elementów sprężających. Powstała ciecz jest toksyczna dla środowiska i nie należy jej wyrzucać do kanalizacji ani pojemników na odpady. Zgodnie z prawem kondensat wodno-olejowy musi być odpowiednio utylizowany. 

Podczas osuszania sprężonego powietrza większość kondensatu stanowi woda, która stanowi do 99% objętości odpadów. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie sprzętu, który pozwala oddzielić wodę od oleistych zanieczyszczeń. Idealnym urządzeniem do tych zadań jest separator woda-olej. Urządzenie to oddziela wodę od cząstek smaru i znacznie zmniejsza ilość kondensatu. W ten sposób bezolejowy kondensat można odprowadzić do sieci kanalizacyjnej, a znacznie zredukowaną ilość kondensatu skierować do specjalistycznej firmy w celu utylizacji. Dlaczego tak ważne jest usuwanie nadmiaru wody z kondensatu, skoro koszt usunięcia tej substancji zależy od jego objętości, więc zmniejszenie ilości kondensatu obniża koszty zakładu i jednocześnie zwiększa konkurencyjność ekonomiczną firmy.

źródło: czemar.pl