Tempo i styl życia w nowoczesnej cywilizacji stanowi ogromne wyzwanie dla naszego narządu słuchu. Każdego dnia stykamy się z ogromną ilością dźwięków, bardziej lub mniej niebezpiecznych. Warto starać się unikać nadmiernego hałasu. Jeśli jednak wykonywanie pracy zawodowej nierozerwalnie łączy się z długotrwałym przebywaniem w nadmiernym hałasie, to należy bezwzględnie zatroszczyć się o odpowiednią i skuteczną ochronę słuchu. Warto wiedzieć, że hałas wpływa negatywnie nie tylko na sam narząd słuchu. Dlaczego więc warto zatroszczyć się o odpowiednią ochronę słuchu? Odpowiadamy i rozwiewamy wątpliwości.

Dlaczego ochrona słuchu jest taka ważna?

Słuch to narząd, który raz uszkodzony nie jest w stanie się zregenerować. Przerwanie bębenków usznych może spowodować całkowitą i trwałą głuchotę. Do takiego stanu może doprowadzić jednorazowy hałas o szczególnie dużym natężeniu. Jednak należy wiedzieć, że podobne efekty może dawać długotrwała ekspozycja na nieco mniejszy hałas. Ponadto długotrwałe przebywanie w hałasie grozi nie tylko uszkodzeniem słuchu. W uchu, na które oddziałują wszelkie dźwięki, znajduje się błędnik. To on odpowiada za utrzymanie równowagi. Zaburzenia błędnika, bądź jego uszkodzenie, może dawać objawy zbliżone do odurzenia alkoholowego. Ponadto długotrwała ekspozycja na hałas bardzo silnie działa na ośrodkowy układ nerwowy. Tym samym pracując bez jakiegokolwiek zabezpieczenia w nadmiernym hałasie, pracownicy narażeni są na dużo obszerniejszy uszczerbek na zdrowiu niż ten, dotyczący tylko narządu słuchu. Konsekwencje mogą obejmować gorszą koncentrację, mniejszą wydajność pracy, spadek nastroju, a nawet depresję i obniżenie odporności.

Formy ochrony słuchu

Do najpopularniejszych form i środków ochrony słuchu w środowisku nadmiernego hałasu należą wkładki przeciwhałasowe oraz nauszniki przeciwhałasowe. Wybór konkretnego z nich powinien być uzależniony od rodzaju i natężenia hałasu na danym stanowisku pracy. Wkładki przeciwhałasowe dostępne są w różnych wersjach, jako osobne produkty lub też połączone sznurkiem, bądź pałąkiem. Jednak nadają się one do ochrony słuchu przy niewielkim hałasie. 

Przy dźwiękach o silniejszym natężeniu sprawdzą się nauszniki przeciwhałasowe

Łączone są one pałąkiem na czubku głowy lub na karku, aby możliwe było połączenie ich z środkami ochrony głowy. Warstwa zewnętrzna nauszników wykonana jest z  tworzywa sztucznego, a wnętrze z miękkiej pianki. Wewnątrz nausznika wbudowana jest membrana tłumiąca hałas. Dodatkowo brzegi nauszników wyłożone są miękką pianką, która zwiększa komfort użytkowania i dodatkowo tłumi hałas. Dostępne są również aktywne nauszniki przeciwhałasowe. Zasilane energią elektryczną aktywnie tłumią wyjątkowo silne hałasy.

Normy dotyczące środków ochrony słuchu

Przy zakupie środków ochrony słuchu warto szukać oznaczeń o zgodności produktu z odpowiednimi normami. Daje to pewność bezpieczeństwa, gdyż tylko produkty wykonane zgodnie z normami, gwarantują najwyższą skuteczność w tłumieniu hałasu. Najważniejsza w tym zakresie jest uchwalona przez Radę Europejską Dyrektywa UE 2003/10/EC, która weszła w życie w lutym 2006 r. Obejmuje swoim zasięgiem wszystkie kraje członkowskie i ma na celu zapobieganie narażeniu pracowników na szkodliwe działanie hałasu. Ponadto producentów obowiązują również polskie normy. 

Najważniejsze z nich to PN-EN 352-1 Nauszniki przeciwhałasowe (pasywne, aktywne), PN-EN 352-2 Nauszniki przeciwhałasowe (wkładki przeciwhałasowe do uszu), PN-EN 352-3 Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego, PN-EN 352-4 Nauszniki przeciwhałasowe o regulowanym tłumieniu, PN-EN 352-6 Nauszniki przeciwhałasowe z sygnałem fonicznym wprowadzonym z wejścia elektrycznego oraz PN-EN 352-8 Nauszniki przeciwhałasowe z elektronicznymi urządzeniami dźwiękowymi. Wybierając konkretne środki ochrony słuchu należy kierować się zaleceniami zawartymi w normie PN-EN 458 Ochronniki słuchu. Zalecenia dotyczące doboru, użytkowania, konserwacji codziennej i okresowej. Umieszczenie symbolu konkretnej normy na produkcie oznacza jego zgodność z jej zapisami i wymogami, a tym samym najwyższą skuteczność.

Źródło: Sklep BHP Prosave