Przemysł jest branżą niezwykle energochłonną, w której prąd potrzebny jest do realizacji działalności. Tegoroczny skok cen energii oraz prognozowane dalsze podwyżki stawiają firmy produkcyjne w trudnej sytuacji, wymuszającej podniesienie kosztów produkcji, cen za towary lub usługi a także kalkulację kosztów i zysków w krótszej perspektywie terminowej.

Fotowoltaika dla przemysłu

Elektrownie słoneczne to rozwiązanie, które z powodzeniem może być zastosowane w przedsiębiorstwach o różnym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Mogą z niego korzystać firmy małe, a także duże organizacje produkcyjne. W zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, mogą zdecydować się na:

  • mikroelektrownie o mocy do 50 kWp,
  • małe elektrownie słoneczne o mocy do 500 kWp,
  • średnie elektrownie słoneczne o mocy 1 MWhp.

Wielkość instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb zakładu oraz uwzględniać możliwość w zakresie bieżącej autokonsumpcji zielonego prądu. Przewymiarowanie instalacji jest nieuzasadnione pod względem ekonomicznym i znacznie wydłuża czas zwrotu inwestycji. Jednocześnie najbardziej opłacalne jest zastosowanie fotowoltaiki tam, gdzie pochodząca ze słońca energia elektryczna jest wykorzystywana na bieżąco, bez konieczności jej magazynowania lub odsprzedawania do zakładu energetycznego, czyli najlepiej tam, gdzie większość procesu produkcyjnego odbywa się w ciągu dnia.  

Wytworzona w ramach fotowoltaiki energia może być stosowana do zasilania wszystkich elektrycznych urządzeń pracujących w zakładzie. Począwszy od maszyn niezbędnych w realizacji procesu produkcyjnego, po systemy oświetlenia, klimatyzacji, wentylacji, rekuperacji, ogrzewania, zasilania rtv i agd, komputerów, nawadniania a nawet elektrycznych bram wjazdowych.

Elektrownie słoneczne w przedsiębiorstwach zazwyczaj montowane są na dachach obiektów produkcyjnych lub terenach leżących wokół budynków. Zastosowanie ich w obu lokalizacjach może być konieczne w przypadku, kiedy zakład wymaga systemu o dużej mocy.

Kiedy nastąpi zwrot inwestycji

Zyski z montażu instalacji fotowoltaicznej pojawią się od razu po podłączeniu systemu do publicznej sieci energetycznej. Będzie to zauważalne już w pierwszym rachunku za prąd. Przedsiębiorców często nurtuje pytanie, kiedy nastąpi zwrot inwestycji. Wydatkowanie środków na system, który zwróci się wraz z końcem jego wydajnej pracy, nie ma sensu z ekonomicznego punktu widzenia.

W jakim czasie zatem inwestycja w fotowoltaikę się zwróci i zacznie przynosić same korzyści? Posłużmy się przykładem.

Jeśli Twoja firma:

  • zużywa 100 MWh,
  • produkuje prąd z fotowoltaiki w wysokości 52 MWh,
  • zapewnia autokonsumpcję zielonej energii na poziomie 70%,
  • a cena za 1 MWh wynosi 600 zł,

zwrot inwestycji następuje po ok. 7 latach. Przez kolejne lata, co najmniej 20-25 w przypadku zastosowania systemów wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne sprawdzonych producentów, firma będzie korzystać z zysków zapewnionych przez darmowy prąd.

Korzyści z posiadania własnej elektrowni słonecznej

Inwestycja w fotowoltaikę zawsze się zwraca z dużą nawiązką. Nie zostawia wątpliwości, że najbardziej widocznym efektem korzystania z zielonej energii są oszczędności związane z wydatkami na prąd. To jednak nie koniec dobrych wieści dla inwestorów. Dzięki korzystaniu z bezpłatnego prądu, firma częściowo uniezależnia się od skoków cen energii elektrycznej. Co więcej, posiadając własne źródło energii jest także uodporniona na czasowe ograniczenia w dostawie mocy, co zdarza się w okresach największego zapotrzebowania. Obniżenie kosztów przeznaczonych na bieżące utrzymanie obiektów generuje większą płynność finansową oraz wyższą konkurencyjność produktów czy usług na rynku. Wkład w stabilizację wydatków umożliwia bezpieczną kalkulację kosztów działalności oraz cen produktów.

Ważne są także korzyści wizerunkowe. Firma inwestująca w ekologiczne źródła energii postrzegana jest przez kontrahentów, klientów czy pracowników jako podmiot społecznie odpowiedzialny, dbający o środowisko naturalne. To także znak, że przedsiębiorstwo jest otwarte na nowe technologie i wprowadza je do swojej działalności. 

Źródło: Inverter – fotowoltaika dla firm