Półmaski z filtrami to jedna z najskuteczniejszych metod ochrony dróg oddechowych w sytuacji zagrożenia wdychaniem szkodliwych pyłów. Jednak aby półmaska z filtrem była skuteczna, powinna być odpowiednio dopasowana do sytuacji, branży, w której jest wykorzystywana oraz rodzaju zagrożenia. Przedstawiamy zestawienie rodzajów i wariantów półmasek z filtrami, aby wybór był łatwiejszy i przemyślany.

Kryteria podziału półmasek z filtrami

Półmaski z filtrami przede wszystkim można podzielić na dwie najbardziej podstawowe grupy. W podziale według okresu przydatności wyróżnia się maski jednorazowe oraz maski wielorazowe. To kryterium nie ma jednak absolutnie żadnego wpływu na rodzaj i poziom zapewnianej ochrony. Pod kątem przepuszczalności i stopnia ochrony, półmaski z filtrami dzielą się na trzy kategorie, tj. FFP1, FFP2 i FFP3.

Dostępne warianty półmasek z filtrami

Półmaski z filtrami dostępne są w wariantach FFP1, FFP2 i FFP3, a skrót FFO oznacza filtering face piece. Wybór konkretnej opcji musi być podyktowany rodzajem zagrożenia, wielkością pyłów znajdujących się we wdychanym powietrzu oraz wymaganym stopniem ochrony dróg oddechowych.

Maski w wariancie FFP1 gwarantują najniższy poziom ochrony. Zaleca się ich stosowanie w przypadku potrzeby ochrony przed nietoksycznymi i niefibrogennymi pyłami. Ponadto półmaski z filtrami FFP1 filtrują co najmniej 80% cząsteczek znajdujących się w powietrzu.

Półmaski klasy ochronnej FFP2 zapewniają średni poziom ochrony i chronią przed stałymi i płynnymi pyłami, które są szkodliwe dla zdrowia, dymem i cząsteczkami aerozolu. Produkty te są zdolne do przechwytywania co najmniej 94% cząsteczek znajdujących się w powietrzu.

Natomiast półmaski w wariancie FFP3 zapewniają ochronę przed stałymi i płynnymi pyłami, które są szkodliwe dla zdrowia, dymem i cząsteczkami aerozolu, a także przed cząsteczkami substancji rakotwórczych i radioaktywnych oraz chorobotwórczych, czyli wirusami, bakteriami i zarodnikami grzybów. Przechwytują one co najmniej 99% cząsteczek zawieszonych w powietrzu.

Kryteria te należy wziąć pod uwagę dobierając wariant ochrony dróg oddechowych przy użyciu półmasek z filtrami.

Źródło: Glovex – hurtownia BHP